Esettanulmányok

Több esettanulmányon keresztül mutatjuk be a rendszertechnikai szemlélet alkalmazását.

Vizsgáljuk, hogy az egyes területeken mit tekintünk rendszernek, hogyan kapcsolódik a rendszer a környezetéhez, melyek a bemenőjelei, mik a kimenőjelei. Hogyan írható le a rendszer modellje? Melyek a rendszer működésével szemben támasztott követelmények? Milyen egyensúlyi, milyen energetikai megfontolásokat kell figyelembe venni? Tudjuk-e irányítani a rendszert? Hogyan irányítsuk?

Az egyes területeken belül kiválasztunk egyes részrendszereket, amelyeket kissé részletesebben is vizsgálunk.

Főzés - Autó

A mindennapi életben mindenkinek van tapasztalata az ételek elkészítéséről, a főzésről, illetve a közlekedésről, az autóban lévő rendszerekről. Ezt a két rendszert és ezek néhány irányítási feladatát tárgyaljuk ilyen megközelítésben szemléletesen, mindenki számára érthetően.

Energiatermelés és elosztás - Kőolajfinomítás

A fenti kérdésekre könnyebb válaszolni az ember által létrehozott rendszerek esetén, hiszen ezek a kérdések merülnek fel és ezeket oldjuk meg a műszaki rendszerek tervezésekor és megvalósításakor. Ilyen megközelítésben tárgyaljuk az energiatermeléssel és a kőolajfinomítással kapcsolatos néhány rendszer felépítését és működését.

Rendszerek és irányítások az emberi szervezetben

Az élő szervezetek felépítése és működése igen bonyolult. Tökéletességüket csodálhatjuk. Ezek megértésében, leírásában és elemzésében is hasznosak a rendszertechnikai módszerek. A szervezetben meglévő irányítási mechanizmusokból, a kölcsönhatások tanulmányozásában, az adaptív tulajdonságokból sokat tanulhatunk és próbálhatjuk ezek alkalmazását egyes műszaki rendszerek megvalósításában is. Az egyszerű irányítási megoldásokat felruházhatjuk „intelligens” tulajdonságokkal.

Orvostechnikai rendszerek és egészségnevelés

Az orvostechnikai rendszerek vizsgálják az emberi szervezet egyes funkcióit és beavatkozhatnak az emberi szervezetbe a gyógyítás érdekében. Ilyenkor a műszaki és az élő szervezet együttműködése jön létre. Az élő szervezetre ható káros folyamatok felismerésével megelőző egészségvédő programok dolgozhatók ki és valósíthatók meg, amelyek szintén rendszertechnikai megfontolásokkal tehetők hatásossá.

Gazdasági rendszerek

A gazdasági rendszerek igen bonyolultak, a részrendszerek összetett kölcsönhatási mechanizmusokkal kapcsolódnak egymáshoz. Ezeknek a rendszereknek a leírásában és elemzésében is hasznosak a rendszertechnikai módszerek. A kapcsolódások feltárása és a modellezés igen lényeges. Az itt tárgyalt gazdasági rendszermodell egy folyamat mérleg modell, amely nagyon hasonló az anyag- és energiamodellekhez, amelyeket például bonyolult vegyi folyamatok leírásánál használnak. Az itt fellépő dinamikus folyamatok elemzése nehéz, bár erre is kidolgoztak néhány modellt. A gazdasági folyamatoknál sokszor az önszabályozásra hagyatkoznak. Az amerikai gazdaságirányításra leginkább a "laissez faire" (ne avatkozzunk bele) megközelítés a jellemző, bár ez azért néhány beavatkozással is kombinálódik. Európában a beavatkozások nagyobb súlyúak, Eurázsiában még nagyobbak. Aztán a skála másik végén van a tervgazdálkodás...

Visszacsatolás az oktatásban és a nevelésben

Ugyancsak nagyon fontos a visszacsatolás az oktatásban és a nevelésben. A megfelelő visszacsatolás és értékelés alapvető fontosságú a tanulók motiváltságának kialakításában, nagymértékben hozzájárul a tanulás öröméhez és sikerességéhez.