A százéves Simonyi Károlynak ajánlva...

Bevezető

Különös könyvet idéz fel magának az interneten olvasó. Újfajta, többrétegű e-könyvet, amely tetszés és érdeklődés szerint lapozva és váltogatva szól a világunkat és mindnyájunkat befoglaló rendszerekről.

Szól ugyanarról, más és más felkészültségű és érdeklődési körű olvasóknak, Felületeiben a jó középiskolai műveltségű, más szakmájú érdeklődőknek, a természettudományok alapjaival foglalkozó legkülönbözőbb hivatásúaknak, a rendszerelmélet és szabályozáselmélet elmélyedni vágyó, egyetemi alapfokú tanulóiknak és ismeretfelfrissítő közönségének, a rendszereket felhasználó és építő szakemberek széles körének és mindazoknak, akik a modern rendszerelmélet gondolkodásmódjának szépségét és mélységét keresik.

Ez a többrétegű e-könyv nyitott kísérlet is azok számára, akik a maguk szakterületén kedvet éreznek valami hasonlóra és szükségét annak, hogy az ismeretek mai és folytonosan áradó tengerében eligazodást adjanak. Ezért a könyv és alapötlete szabad felhasználású, nemcsak az itt közölt anyag tekintetében, hanem bármilyen hasonló próbálkozás számára. A könyv születése során már támadt is néhány jól fogadott, hasonló újszülött.

Az indító fejezet igyekszik megmutatni, hogy egész világunk, belül és kívül, rendszerekből tevődik össze, ezért állíthatjuk, hogy gondolkodásunk foglalatai, azaz filozófiánk ezeknek a rendszereknek a közös sajátosságaiból leszűrődései.

Az ebből következő bizonyítandó a rendszertudomány lényege: a rendszereknek van egy sor olyan alapvető tulajdonsága, ami széleskörűen azonos és ezért is így használható. A matematika, innen tekintve ennek a nagy unifikáltságnak, rendszerbeli hasonlóságoknak az elvonatkoztatottsága és ezzel is a rendszerek tervezésének, megalkotásának és működtetésének közösen használható eszköze. Ez a megfontolás végig kíséri a könyvet, minden szintjén, megmutatva e közös viselkedések matematikai formáit, mint a Maxwell, a Hamilton egyenleteket és a csoportközösségek további jellegzetességeit, a rendszerjelenségeket összefoglaló tereket. Ugyanannak az alapgondolatnak a különböző befogadási szinteken történő, változatos ismétlése talán a leggyakorlatibb és egyben legszebb története világunk rendszernézetének.

Külön fejezetet szentelünk a rendszerkezelés két nagy eszközcsoportjának, a szabályozásnak és a mesterséges intelligenciának nevezett, elsősorban logikai és valószínűségeket számító módszertannak, azok lefordításának a mindennapi gondolkodásunk sémáira.

Az egyszerű sémáktól felszabadulni és továbbgondolkodni vágyó szakemberek számára íródott egy olyan szemináriumi anyag, amely a modern rendszergondolkodást villantja fel, provokálja a további elmélyedés szabadságainak előre lépését.

Ennek az egyszerűtől az érthető bonyolultság felé törekvő építkezésnek a folyamatos végigkísérője az az oktatási felület, amely megfelel a Budapesti Műszaki Egyetem gondosan csiszolt kurzusának és a gyakorlati példák olyan sora, amely illeszkedve a fő mondanivalóhoz illusztrálja a könyv céljait és azok hasznosságát. Az összehangolást egy útvonaltérkép segíti.

A többféle előadásmódot és témacsoportot egy magyarázatos szójegyzék (glosszárium) fogja össze, amely minden fogalmi és technikai szónál egy kattintásra előtűnik.

Sajátosságunk egy képregény. Egyszerű eszközökkel láttatni is igyekszik az elvontabbakat, ahogy általában a képregények teszik a szóbeli szövegekkel. Ez is része a kísérletnek, reméljük, hogy a módszer nemcsak követőkre, hanem továbbfejlesztőkre is talál.

Ezekkel a reményekkel bocsátjuk útjára ezt a bennünket sokáig foglalkoztató kísérletet.

Tovább a Sysbook-ra!